Laddar innehåll ...

Tfn. 031 38 37 000

Få professionella råd av våra begåvade konsulter

Föreläsare om Kulturkrockar

Vad är en kulturkrock och kan det krocka mellan alla kulturer eller bara vissa? Oftast sker en krock mellan individer som i en situation tacklar en händelse på olika sätt eftersom de har olika kulturella bakgrunder. Våra profiler nedan är experter på ämnet. Boka en föreläsning eller workshop om ämnet och lär dig varför krockarna uppstår och hur man hanterar dem. Kicka in deras profiler och se vad de talar om eller kontakta oss så vägleder vi dig att hitta rätt talare till det eventet du har tänkt dig.


Om Kulturkrockar

  • En kulturkrock syftar på missförstånd eller missöden som kan uppstå när två olika kulturer möts. Det kan uppstå i olika hög grad på individ- eller gruppnivå. 
  • I och med globaliseringen inträffar internationella möten allt oftare och därmed uppstår fler och fler tillfällen med risk för kulturkrockar. Det är därför viktigt att arbetsplatser och verksamheter utbildar sina anställda inom interkulturell kommunikation, så att kulturkrockarnas negativa effekter kan förebyggas och mildras.
  • Vad kan kulturkrockar leda till? Hur undviker man en kulturkrock? Kan kulturkrockar vara bra? Föreläsningar om kulturkrockar tar upp vanliga interkulturella fallgropar och ger oss tips och verktyg till hur vi kan göra för att undvika att utlösa en kulturkrock. Föreläsningarna lämpar sig bland annat väl till skolor, fritidsverksamheter, arbetsplatser med internationella samarbeten och integrationsarbetare.