Laddar innehåll ...

Föreläsare om Kommunikation

Här hittar du föreläsare, föredragshållare och utbildare som kan tala om ämnet Kommunikation. Klicka på våra talare för att läsa presentationer och få reda på vilka föreläsningar som erbjuds. Ring gärna till oss på Athenas eller fyll i vårt kontaktformulär för att få mer information om de föreläsare du är intresserad av. Vi fixar förslag på lämpliga talare för just ditt evenemang.

Om Kommunikation

    • Kommunikation handlar både om språklig kommunikation och, icke desto mindre, om kroppsspråk. När du kommunicerar med människor i din omgivning sker merparten av kommunikationen icke-verbalt. Hur ska du bli mer medveten om ditt eget kroppsspråk, kunna avläsa andras signaler och hur blir du överlag bättre på att kommunicera? Genom inspiration, övningar och rätt redskap kan du träna på och vässa dina kommunikativa förmågor. Föreläsningar, föredrag, utbildningar, kurser eller workshops om ämnet Kommunikation kan ge dig verktyg som optimerar kommunikationen.
    • En bra kommunikation kan förhindra många konflikter, förbättra säljande, skapa relationer, öka arbetsglädjen, trivseln och välmåendet på din arbetsplats etc.
    • Föreläsningar eller föredrag med Kommunikation som tema har ett högt underhållningsvärde. De kan i olika utsträckning, och beroende på dina önskemål och upplägget, involvera deltagarna.
    • När du vill stärka såväl din egen som dina medarbetares kommunikation är föreläsningar med detta ämne ett givet val som ger resultat.