Laddar innehåll ...

Tfn. 031 38 37 000

Få professionella råd av våra begåvade konsulter

Föreläsare om Journalistik

Journalistik handlar om att smala fakta och rapportera om aktuella händelser och nyheter. Yrket är ofta baserat runt var, när, hur, vem och varför? Det finns de som menar att journalistiken bidrar till  demokratin och yttrandefriheten, men att just få skriva och publicera det man vill är ingen självklarhet i hela världen. Många blir fängslade för att de ifrågasätter till exempel staten eller de som styr. Boka en föreläsning om ämnet och lär dig mer av vad som är aktuellt just nu och hur det är att jobba som journalist.


Om Journalistik

  • Journalistik är benämningen på det fält som via massmedier granskar och rapporterar om händelser och saker som sker i samhället. Allra helst ska både granskningen och rapporteringen vara objektiv, eller m.a.o. ofärgad av åsikter och värderingar.
  • Journalisterna följer förstås medielagar och har också etiska riktlinjer, i form av medieetik, att jobba efter. Ändå är journalisternas roll i förhållande till det material de förmedlar ofta omdiskuterad.
  • Föreläsningar eller föredrag om ämnet Journalistik kan ta upp just journalisterna och deras roll i samhället liksom i medievärlden, enskilda fall, situationer, principer samt etik och moral. De kan även hållas av journalister som berättar om sina såväl personliga som yrkesmässiga erfarenheter och upplevelser från sitt liv i tjänst.
  • Föreläsningar eller föredrag med Journalistik som tema passar till verksamheter som antingen befattar sig med journalistik och journalister och/eller som gärna vill få större kännedom om hur journalister tänker. Ämnet lämpar sig också väl i ett debattskapande syfte, t.ex. under en kväll där du vill uppmuntra dina medarbetare till att diskutera moral, etik, journalisters arbete mera generellt etc.