Laddar innehåll ...

Föreläsare om Jämställdhet

Här hittar du föreläsare, föredragshållare och utbildare som kan tala om ämnet Jämställdhet. Klicka på våra talare för att läsa presentationer och få reda på vilka föreläsningar som erbjuds. Ring gärna till oss på Athenas eller fyll i vårt kontaktformulär för att få mer information om de föreläsare du är intresserad av. Vi fixar förslag på lämpliga talare för just ditt evenemang.


Om Jämställdhet

  • Medan jämlikhet syftar på alla människors lika värde, berör begreppet jämställdhet att kvinnor och män, eller kön och genus överhuvudtaget, har samma villkor. Dessa villkor innebär både rättigheter och skyldigheter.
  • När en plats är jämställd är bl.a. makt och inflytande jämt fördelad mellan kvinnor och män. Hur kommer det sig att det inte är det och vad kan göras för att situationen ska bli mer jämlik?
  • Våra föreläsare har expertis inom och lång erfarenhet av jämställdhetsarbete. I sina föreläsningar pratar de om allt från kön och genus till jämställdhetspolitik och könsdiskriminering. De talar också om ämnen som intersektionalitet, sexism och diskrimineringslagar och ger förslag på hur du och dina medarbetare kan gå tillväga för att göra er gemensamma arbetsplats mera jämställd liksom jämlik.
  • Föreläsningarna eller föredragen om ämnet Jämställdhet passar bra till alla former av verksamheter där det finns en önskan att satsa på jämställdhetsarbete och att skapa lika villkor för kvinnor och män. Här har du möjlighet att få teori varvad med konkreta exempel och handfasta verktyg.