Laddar innehåll ...

Tfn. 031 38 37 000

Få professionella råd av våra begåvade konsulter

Föreläsare om Jämställdhet

Jämställdhet är bland vår tids svåraste uppdrag. Många hjul för en jämställd värld har sats i snurrning men det finns så mycket kraft som jobbar emot det. Det kan handla om kvinnor som ska få tillåtelse att besöka tempel till nyanlände som inte integreras. Boka en föreläsning om ämnet och få koll på alla dess aspekter och hur man engagerar sig för att jobba mot ett jämställt samhälle och vad du kan börja med redan ikväll!


Om Jämställdhet

  • Medan jämlikhet syftar på alla människors lika värde, berör begreppet jämställdhet att kvinnor och män, eller kön och genus överhuvudtaget, har samma villkor. Dessa villkor innebär både rättigheter och skyldigheter.
  • När en plats är jämställd är bl.a. makt och inflytande jämt fördelad mellan kvinnor och män. Hur kommer det sig att det inte är det och vad kan göras för att situationen ska bli mer jämlik?
  • Våra föreläsare har expertis inom och lång erfarenhet av jämställdhetsarbete. I sina föreläsningar pratar de om allt från kön och genus till jämställdhetspolitik och könsdiskriminering. De talar också om ämnen som intersektionalitet, sexism och diskrimineringslagar och ger förslag på hur du och dina medarbetare kan gå tillväga för att göra er gemensamma arbetsplats mera jämställd liksom jämlik.
  • Föreläsningarna eller föredragen om ämnet Jämställdhet passar bra till alla former av verksamheter där det finns en önskan att satsa på jämställdhetsarbete och att skapa lika villkor för kvinnor och män. Här har du möjlighet att få teori varvad med konkreta exempel och handfasta verktyg.