Laddar innehåll ...

Kenth Åkerman - Ledarskapsexpert, serviceinspiratör och ekonom

Intervju med Kenth Åkerman

Ledarexperten, coachen och föreläsaren Kenth Åkerman är ekonom i grunden, men jobbar sedan många år tillbaka som konsult och inspiratör på heltid. Hur kan du göra måndagarna på jobbet roligare? Hur undviker man konflikter på bästa sätt? Vilka egenskaper behöver du utveckla om du vill bli en riktigt bra ledare? I den här intervjun berättar Kenth Åkerman om vad han vill förmedla genom sina föreläsningar och bjuder redan nu på några av sina smarta tips!

 • Vad vill du förmedla genom dina föreläsningar och kurser?
  Jag pratar om oftast om service, motivation och ledarskap. Det handlar om att möta andra och att lyfta andra och varandra. Syftet är att väcka tankar, inspirera och kanske t.o.m. provocera till att göra skillnad. Och till att se hur enkelt det egentligen är. Det avgörande är inställningen, det egna ansvaret och valet du gör varje morgon när du går till jobbet: Varför är du där?
 • Vilka anser du vara de tre viktigaste egenskaperna hos en ledare?
  Som ledare behöver du återerövra ledarskapet varje dag. Förtroendet för medarbetarna, delegering av både ansvar och makt/befogenhet, samt den viktiga återkopplingen i form av både uppmuntran och förbättringspotential blir centralt.
 • Kan du redan nu bjuda på något tips för en gladare måndag på jobbet?
  Lyft blicken. Heja på kollegan. Visa intresse för varandra. Börja mötet med ”Vad var bäst med förra veckan?” inte problemen. Du kan bestämma dig vilken ”buss” du vill ta till jobbet och vilken radiofrekvens du väljer att lyssna till. Och då menar jag den mentala bussen; tar du ja- eller nej-bussen? Samt den mentala inställningen: Hur vill du uppfattas och på vilket sätt kan du glädja andra? Lyser du upp rummet när du kommer eller släcker du ned…?
 • Hur kan vi undvika konflikter på arbetsplatsen?
  Dialog är det korta svaret. Det handlar om att skapa tydlighet i målet, roller och ansvar; vart är vi på väg och varför? Vad är din roll och ditt ansvar? Samt inte minst: vad förväntar vi oss av varandra? Hur vi sedan gör uppgiften bestäms av strukturen och ramarna som ges.
  Intressekonflikter, personkonflikter och målkonflikter kan uppstå överallt där människor finns. Som ledare (och medarbetare) gäller det att vara lyhörd och våga ta dialogen med dem som berörs. Att skapa en bra kultur med feedback och kommunikation som ledstjärnor. Vi behöver ha både ramar och kramar för att det ska fungera. Vi tolkar och drar slutsatser hela tiden kring vår omgivning, men verkligheten ser olika ut för olika personer.
 • Vad kännetecknar dig som föreläsare?
  Jag får ofta kommentarer som engagerad, närvarande, energisk, rolig och inspirerande. Jag vill ge deltagarna perspektiv och skapa en vilja att förändra och förändras. Med stort hjärta, energi, tro på människan och hennes förmåga och en coachande stil vill jag lyfta alla till nästa nivå. Förändring handlar sällan om kunskap, det handlar om vilja. Du har alltid ett val: Vad vill du?