Laddar innehåll ...

Christer Ackerman - Ledare och grupputvecklare

Intervju med Christer Ackerman

En riktigt bra arbetsgrupp byggs inte upp av sig själv. Heller inte enbart av en chef – hur bra chefen än må vara. Ledaren, konsulten och föreläsaren Christer Ackerman har i många år studerat och arbetat med grupputveckling och har nu kokat ner sina insikter i konkreta, användbara tips. I den här intervjun berättar han mer om sig själv, sina bästa metoder och vad du som åhörare kan förvänta dig av hans föreläsningar. Han avslöjar även vilka som är de vanligaste misstagen när vi ska bygga upp nya arbetsgrupper.

 • Vad var det som fick dig att bli intresserad av grupputveckling?
  När jag i rollen som chef insåg att det är en stor skillnad mellan en grupp medarbetare och en trivsam och produktiv arbetsgrupp. Och när jag samtidigt förstod att det inte är någon ”rocket science” att bygga upp en bra grupp. Efter över hundra års forskning vet vi vad som behöver göras.
 • Vilka är de vanligaste misstagen vi gör när vi ska bygga upp arbetsgrupper?
  Det vanligaste misstaget är avsaknaden av struktur och systematik. Grupputvecklingsaktiviteten blir en engångsföreteelse av det trevliga slaget och sedan ingenting mer. Ett annat misstag är att chefen tror att det är hen som ska bygga upp gruppen. Chefen ska ge förutsättningar för gruppen att äga sin egen utveckling som grupp och det kräver att gruppen får karta och kompass – en struktur – som hjälper gruppen med just detta att äga sin egen utveckling. Grupputveckling är ingen magi där chefen rider runt på en vit springare och svänger med ett trollspö. ”Ni blir en bra grupp” eller ”Ni blir inte en bra grupp”. Grupper byggs upp, likt ett hus från grunden.
 • Kan du ge ett smakprov på någon av grupputvecklingsmodellen Husets metoder?
  Grupputveckling handlar om att gruppmedlemmarna aktivt och medvetet gör saker tillsammans; samtalar, diskuterar, genomför övningar, reflekterar, testar beteenden, argumenterar, implementerar, påbörjar, avslutar, formulerar, tar ställning, skapar rutiner, fattar beslut. Övningarna som finns i Huset är direkt kopplade till de områden som gruppen enligt modern forskning måste hantera för att utvecklas som just grupp. Övningarna ger legitimitet att ta upp frågeställningar som berör gruppmedlemmarna och gruppens utveckling. Modellen Huset utgör karta och kompass och håller gruppen på rätt spår i byggandet av gruppen.
 • Hur kan du dra nytta av din tidigare yrkeserfarenhet i ditt arbete som föreläsare?
  Som chef har jag byggt upp grupper och förstår de svårigheter som ibland kan finnas på en arbetsplats. Vidare har jag varit chef både inom offentlig sektor och i det privata näringslivet. Det innebär att jag även kan se de kulturskillnader som finns. Sedan har jag som konsult träffat hundratals olika företag och organisationer vilket har gett stor erfarenhet av att snabbt sätta fingret på rätt saker för att utveckla framgångsrika chefer, medarbetare och grupper.
 • Vad kan vi åhörare förvänta oss av dina föreläsningar?
  Kännetecknande är att innehållet jag förmedlar är konkret, praktiskt och användbart. När åhörarna lämnar föreläsningen ska de ha med sig nya verktyg som de omedelbart kan gå hem och använda för att utveckla en trivsam och produktiv arbetsgrupp. Och för att lyckas med detta blandar jag teori och praktik på ett interaktivt sätt.