Laddar innehåll ...

Föreläsare om Innovation

Här hittar du föreläsare, föredragshållare och utbildare som kan tala om ämnet Innovation. Klicka på våra talare för att läsa presentationer och få reda på vilka föreläsningar som erbjuds. Ring gärna till oss på Athenas eller fyll i vårt kontaktformulär för att få mer information om de föreläsare du är intresserad av. Vi fixar förslag på lämpliga talare för just ditt evenemang.


Om Innovation

  • Innovation är förmågan till att kunna förnya sig och att skapa innovativa resultat utifrån nya perspektiv och infallsvinklar. Det är vanligt att innovation sammankopplas med hög teknologisk nivå, men innovation kan också vara mindre komplicerat än så. Må det gälla olika sätt att jobba på i vardagen eller nya sätt att skaffa kunder på, är innovation den kreativa kraft som driver på förändring och lösningar.
  • Med tanke på den hårdnande konkurrensen inom de allra flesta branscher är innovation något som är av stor vikt i dagens samhälle. En föreläsning eller ett föredrag om ämnet Innovation, framför allt en extern sådan, är oftast ett mycket effektivt sätt att få input och nya perspektiv på. En extern föreläsare har andra infallsvinklar och idéer än de du och dina medarbetare har skapat tillsammans, och ibland är det just nytänkande som behövs.
  • Föreläsarna eller föredragshållarna som talar om innovation ger råd som syftar till att stärka din och dina medarbetares förmåga till att skapa förutsättningar för och upprätthålla innovationskraft i verksamheten. Detta gör att föreläsningar med Innovation som tema passar särdeles väl till dig och din verksamhet som vill ge medarbetarna handfasta verktyg till innovation.