Laddar innehåll ...

Föreläsare om Hederskultur

Här hittar du föreläsare, föredragshållare och utbildare som kan tala om ämnet Hederskultur. Klicka på våra talare för att läsa presentationer och få reda på vilka föreläsningar som erbjuds. Ring gärna till oss på Athenas eller fyll i vårt kontaktformulär för att få mer information om de föreläsare du är intresserad av. Vi fixar förslag på lämpliga talare för just ditt evenemang.


Om Hederskultur

  • När du hör ordet ”hederskultur” tänker du kanske att det är något som händer ”därborta” men inte ”här” och i termer av ”vi” mot ”de andra”. Hederskultur är inte nödvändigtvis begränsat till ett särskilt tid och rum, det förekommer runtom i världen och kan innebära många olika saker.
  • Det som är själva kärnan i s.k. hederskultur är en vilja till att kontrollera en annan människa, oftast i relation till familjens heder. Dessvärre råkar många yngre människor, framför allt kvinnor, illa ut p.g.a. denna vilja. Därför kan hederskultur i somliga fall leda till kvinnoförtryck.
  • Den hedersrelaterade kontrollen kan handla om allt från klädsel och umgänge till giftermål och yrkesval. Om en person bryter mot reglerna eller normerna kan den råka ut för svåra bestraffningar.
  • Föreläsningarna eller föredragen om Hederskultur passar till verksamheter som dagligen möter människor, t.ex. skolor, sjukhus eller socialen, och som vill få mer kunskap om just hederskultur och det förtryck den ger upphov till. Föreläsningarna kan även problematisera begreppet och få dig att tänka i ett vidare perspektiv: vad menar jag när jag säger hederskultur och finns det något som påverkar min syn på detta?