Laddar innehåll ...

Tfn. 031 38 37 000

Få professionella råd av våra begåvade konsulter

Föreläsare om Genusvetenskap

Att hålla koll på genus och vara genus-medveten är viktigt och det är många som anmanar ett smart genusperspektiv. Vetenskapat i ämnet handlar om vilken roll könen har i samhället. Så som sexualitet, maktförhållanden, etnicitet och klass kan också studeras inom Genusvetenskap. Det är bevakningen på samhället och hur våra genus för med sig förväntningar och vad man gör. Boka en föreläsning om ämnet och ta del av senaste forskningen och lär dig hur man kan se vad som påverkas av våra genus. Hör av dig till oss på Athenas så hjälper vi dig hitta rätt talare som passar ditt evenemang!


Om Genusvetenskap

  • Genusvetenskap är ett akademiskt ämne som riktar fokus mot hur könsroller, kön och genus konstrueras i olika tid och rum. Hur påverkar kontexten synen på människor, kvinnligt-manligt etc.? Ämnet lyfter också viktiga frågor om sexualitet, queer, etnicitet, klass och identiteter. I varje roll finns maktförhållanden och sociala strukturer. Genusvetenskapen hjälper oss att förstå dessa sociala strukturer.
  • Föreläsningar eller föredrag om Genusvetenskap kan handla om allt från genushistoria till sociologi och praktiska exempel på hur könsroller konstrueras liksom upprätthålls i organisationer. De kan belysa sexism och härskartekniker på arbetsplatser – hur kan du aktivt förebygga sådant i din verksamhet?
  • Just för att genusvetenskap är ett relevant ämne och könsroller och hierarkier är vanligt förekommande, passar föreläsningarna till de flesta verksamheter. De fungerar väl i olika utbildningssammanhang, t.ex. i studieförbund och grundskolor. Föredragen lämpar sig likaså för ditt företag eller din organisation som vill göra medarbetarna uppmärksamma på maktförhållanden. Även när du vill ge medarbetarna handfasta redskap till att förebygga fördomar, härskartekniker och sexism och skapa förutsättningar för en mer jämlik arbetsplats.