Tfn. 031 38 37 000

Få professionella råd av våra erfarna konsulter
profile-cover-generic-02-blue

Föreläsningar om kommunikation, ledarskap och medarbetarskap

Tommy Lundberg föreläsning

Tommy Lundberg

Kommunikationsrådgivare som i sina föreläsningar ger värdefulla insikter om hur man skapar en framgångsrik arbetsplats.

Skicka enkelt en fråga om pris och datum
Skicka en icke-bindande förfrågan på Tommy Lundberg

Skicka enkelt en förfrågan till oss. Du får snabbt svar på exempelvis pris och datum.

 • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Tommy Lundberg förmedlar i sina föreläsningar inspirerande information och värdefullt vetande om kommunikation, ledarskap och medarbetarskap. Med en gemensam nämnare som grund – vårt mänskliga beteende, som många gånger är långtifrån så rationellt som vi vill tro.

Tommy Lundberg  har ägnat hela sitt yrkesliv till kommunikation. Med en karriär som spänt sig över 25 år i reklambranschen, där rollerna har varit allt från copywriter, kreativ ledare, företagare till vd. Sedan har det varit tio år som konsult och rådgivare kring varumärken och intern och extern kommunikation.

Tommy Lundbergs föreläsningar är en blandning av allvar och humor, fakta och analyser av vår samtid där han bjuder på värdefulla kunskaper och inspirerande insikter om kommunikation, ledarskap och medarbetarskap. Det är ingen skillnad på chefer och medarbetare, eller på privata och offentliga verksamheter för den delen, eftersom det genomgående temat för hans tankar alltid är ”mänskligt beteende.”

Tommy Lundberg har skrivit sex böcker om kommunikation, ledarskap och medarbetarskap. Böckerna utforskar varför vi är som vi är och varför vi gör som vi gör, alla med ”mänskligt beteende” som bärande grund. Det är ”Empatieffekten” – Kraften av hur empatiskt ledarskap kan skapa en framgångsrik organisation, “Motivations­koden” – om modernt ledarskap och varför vi borde gå från Management till Humanagement, “Skulle du vilja jobba med dig?” – en ABC-bok om det svåra jobbet att vara medarbetare, “Det är inte magi, det är energi” – en bok om kraften i upplevelsebaserad kommunikation, “Ledarskap på apstadiet” – evolution för chefer och ledare, och ”Ledarskap på sandlådenivå” – ett lätt sätt att se på ett svårt jobb.

Därför ska du boka Tommy Lundbergs föreläsning

 • Tommy Lundbergs föreläsningar är en blandning av allvar och humor, fakta och analyser av vår samtid där han bjuder på värdefulla kunskaper och inspirerande insikter.
 • Tommy Lundberg  har ägnat hela sitt yrkesliv till kommunikation och har en karriär som spänt sig över 25 år i reklambranschen.
 • Tommy Lundbergs föreläsning bjuder in till spännande vinklingar och annorlunda syn på vår tillvaro.
Visa föreläsningar med Tommy Lundberg

  Tommy Lundberg föreläsning

  Empatieffekten

  ”Om människor ska intressera sig för jobbet måste chefen intressera sig för människor.”

  • Avgör den empatiska förmågan hos ledarna hur framgångsrikt ett företag blir?
  • I ett klimat där samarbetsförmågan, kreativitet och innovation blir allt mer prioriterat på företag ser vi även att anställdas engagemang minskar.
  • Detta sätter nya krav på ledarrollen och förmågan att förstå hur sina anställda fungerar, tänker och känner.
  • Föreläsningen bygger på boken “Empatieffekten” och lyfter ämnen som tillitsbaserad styrning och dess positiva påverkan på organisationen, vikten av samspelet mellan arbetsgivare och anställd och hur empatiskt ledarskap har visat sig framgångsrikt bl a i det offentliga arbetslivet.
  • Hur ökar man medarbetarengagemang samtidigt som man förbättrar företagets resultat?
  • Föreläsningen riktar sig till chefer som vill inspirera till engagemang hos sina anställda, men är lika intressant för medarbetare. Den passar kanske allra bäst för grupperna tillsammans då “Empatieffekten” tillämpas bättre i ett samspel mellan medarbetare och chefer.

  Längd: Kan anpassas från 1 till 2 timmar.

  Tommy Lundberg föreläsning

  Från management till humana­gement

  • Vad är det som gör att vi går igång på jobbet – att vi blir inspirerade, engagerade och motiverade?
  • Föreläsningen baseras på boken ”Motivationskoden”  här är man på en resa genom ekonomisk och psykologisk forskning, den mänskliga hjärnans märkliga vindlingar och Tommy sina egna erfarenheter och tankar om hur vi beter oss och varför.
  • Ämnen som varför kemi är ett viktigare ämne än ekonomi för en ledare, varför löneförhöjningar inte höjer prestationen, varför människor vill spela roll snarare än en roll och varför piskor och morötter inte fungerar. Och mycket mer som är avgörande för människors motivation i arbetet!
  • Föreläsningen passar både för chefs- och medarbetargrupper, och kanske allra helst för båda grupperna tillsammans, eftersom modernt ledarskap i allt högre grad handlar om ett samspel mellan chefer och medarbetare.

  Längd: Kan anpassas från 1 till 2 timmar.

  Tommy Lundberg föreläsning

  Skulle du vilja jobba med dig?

  • En inspirerande och tankeväckande betraktelse kring vad som ligger bakom ett positivt, produktivt arbetsklimat och den enskilde medarbetarens ansvar för sin egen och gruppens utveckling.
  • Hur stärker man gruppens gemensamma förmåga?
  • Vad är det som skapar sammanhållning i en arbetsgrupp?
  • Påverkar din attityd företagets utveckling?
  • Vilket ansvar har du som medarbetare för företagets kultur?
  • Här vill publiken möjlighet  att tänka till och fundera över varför vi beter oss som vi gör och hur vi kan förändra oss till det bättre. Eller för att citera boken med samma namn som föreläsningen: ”Om man vill bli bra på att jobba med andra kan man behöva jobba lite med sig själv.”
  • Föreläsningen är lika intressant för breda medarbetargrupper som för chefer som vill få medarbetarna med sig. Den kan utgöra en inspirerande start på ett internt förändrings-, eller vi kanske ska säga förbättringsarbete, i ett företag eller en organisation, en avdelning eller en arbetsgrupp.

  Längd: Kan anpassas från 1 till 1,5 timme.

  Tommy Lundberg föreläsning

  Ledarskap på apstadiet

  ”Det här är en föreläsning för alla människoapor som har med andra människoapor att göra.”

  • Vi människor vill gärna tro att vi är rationella varelser, men det mesta av våra tankar och beteenden styrs av våra djupast liggande känslosystem – känslosystem som är flera miljoner år gamla och som har påverkats ytterst lite av Facebook, Twitter och Instagram.
  • Genom att studera våra närmaste släktingar – schimpanserna – och spegla våra beteenden i deras, kan vi finna vägar till ett mänskligare ledarskap och återfå en förlorad känsla för vad som får människor att må bra och prestera bättre i grupp.
  • Den här föreläsningen är en på många sätt hisnande evolutionsresa från Afrikas djungler till vårt moderna informationssamhälle, från vår ursprungliga jakt på föda till jakten på pengar, från regnskogen till arbetsplatser, möteslokaler och styrelserum. Primatforskning blandas med kognitiva studier, ekonomisk forskning, egna erfarenheter och tankar.
  • Föreläsningens budskap riktar sig till chefer och ledare men är i grunden lika intressant för alla medarbetare som vill utveckla sin förmåga att kommunicera och samarbeta.

  Längd: Kan anpassas från 1 till 2 timmar.

Skicka en icke-bindande förfrågan på Tommy Lundberg

Skicka enkelt en förfrågan till oss. Du får snabbt svar på exempelvis pris och datum.

 • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Eller ring till oss på

Tfn: 031 38 37 000

Föreläsningsämnen med Tommy Lundberg