Tfn. 031 38 37 000

Få professionella råd av våra erfarna konsulter
profile-cover-generic-02-blue

Hur psykologisk motståndskraft kan motarbeta och tillfriskna oss från psykisk ohälsa

Tomas Lönn föreläsning

Tomas Lönn

KBT-terapeuten och föreläsaren talar om det kraftfulla verktyget mot psykisk ohälsa - psykologisk motståndskraft.

Skicka enkelt en fråga om pris och datum
Skicka en icke-bindande förfrågan på Tomas Lönn

Skicka enkelt en förfrågan till oss. Du får snabbt svar på exempelvis pris och datum.

 • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Träning, kost och god fysisk hälsa i all ära, men hur ska vi jobba mot att förebygga en av vår tids största sjukdomar - psykisk ohälsa? Tomas Lönn är KBT-terapeut, ledarskapscoach, föreläsare och författare som myntat begreppet Mentalt stark, som i stora drag handlar om att lära sig psykologisk motståndskraft. Det är ett verktyg baserat på forskning och erfarenheter som kan hjälpa människor ta sig igenom svåra livsutmaningar, stora som små. Boka en spännande och utvecklande Tomas Lönn föreläsning här på Athenas!

Stress, utmattning, ångest och depression är tillstånd som kan härledas till psykisk ohälsa. Studier visar att såväl vuxna som ungdomar till större grad lider av psykisk ohälsa idag jämfört med innan och frågan är hur vi kan motarbeta denna utveckling. Tomas Lönn sitter på intressant kunskap och metoder som kan vara till stor hjälp.

Tomas Lönn har sedan många år jobbat inom primärvården som KBT-terapeut. Han har jobbat och hjälpt människor med olika symtom av psykisk ohälsa, och idag har han över 1000 föreläsningar i ämnet bakom sig. Tomas Lönn vill ändra sättet samhället ser på psykisk ohälsa, och därmed också hur vi pratar och arbetar kring det. Tillsammans med kollegor har Tomas Lönn myntat begreppet Mentalt stark som är ett unikt koncept som hjälper användaren att utveckla och bygga sin mentala styrka och psykologiska motståndskraft.

En Tomas Lönn föreläsning tar upp metoder och koncept på ett pedagogiskt och konkret sätt för att tillsammans jobba för att förebygga psykisk ohälsa. Tomas Lönn är expert inom ämnet och har hittat metoder som på riktigt kan åstadkomma skillnad. Med rätt metoder och kunskap har vi alla förmågan att lära oss mer om psykisk ohälsa och hur vi kan motverka detta. En Tomas Lönn föreläsning är givande, intressant och lärorik. Tomas Lönn har både workshops och föreläsningar inom ämnet.

Därför ska du boka Tomas Lönns föreläsning

 • Kunskap och fakta baserat på forskning om psykisk ohälsa och effektiva metoder för att motarbeta detta tillstånd.
 • Ett nytt och intressant grepp som handlar om psykologisk motståndskraft – att studsa tillbaka när du har skäl nog att ge upp.
 • En föreläsning vars syfte är att hjälpa lärare och elever, vuxna och ungdomar, att bli mentalt starkare och förebygga psykisk ohälsa.
Visa föreläsningar med Tomas Lönn

  Tomas Lönn föreläsning

  Mentalt stark

  • Baserat på aktuell forskning har Tomas Lönn med medarbetare utvecklat ett unikt koncept för mental friskvård vilket syftar till att hjälpa läraren att bygga sin mentala styrka, eller att hjälpa elever göra detsamma. Genom denna Tomas Lönn föreläsning kan du förkovra dig i mental friskvårds metodik i syfte att hjälpa dig själv eller ungdomar på skolan att bli mentalt starkare.
  • En Tomas Lönn föreläsning om att bygga psykologisk motståndskraft

  Tomas Lönn föreläsning

  Workshop – Att bygga psykologisk motståndskraft

  • Det här är en dag som ökar din medvetenhet om vad psykologisk motståndskraft är, vad som bygger upp den, vad som kan rasera den samt hur dina medvetna och omedvetna strategier ser ut för att hantera livets motgångar och kriser. Workshopen fokuserar även på att lära dig nya och effektiva metoder och tekniker vilka syftar till att förhöja din generella nivå av psykologisk motståndskraft. Genom att addera dessa verktyg till din verktygslåda står du bättre rustad då livet utsätter dig för prövningar nästa gång

  Tomas Lönn föreläsning

  Workshop – Om ungdomar och psykisk ohälsa

  • Studier visar att ungdomar som har en god psykologisk motståndskraft är bättre rustade att klara av motgångar och kriser samt återhämtar sig snabbare från traumatiska händelser.
  • I den här workshopen fokuserar vi på att djupdyka i forskning kring vad som bygger och underminerar ungdomars psykologiska motståndskraft samt hur vi som vuxna kan hjälpa unga att bli mentalt starka.
  • Workshopen bygger på en mix av föreläsning, gruppövningar och diskussioner samt har hög grad av interaktivitet.
Skicka en icke-bindande förfrågan på Tomas Lönn

Skicka enkelt en förfrågan till oss. Du får snabbt svar på exempelvis pris och datum.

 • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Eller ring till oss på

Tfn: 031 38 37 000

Föreläsningsämnen med Tomas Lönn