Tfn. 031 38 37 000

Få professionella råd av våra erfarna konsulter
profile-cover-generic-01-blue
Per Mosseby

Per Mosseby

Per Mosseby arbetar som rådgivare till organisationer inom näringsliv och offentlig sektor kring strategiska digitaliseringsfrågor.

Skicka enkelt en fråga om pris och datum
Skicka en icke-bindande förfrågan på Per Mosseby

Skicka enkelt en förfrågan till oss. Du får snabbt svar på exempelvis pris och datum.

 • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Per Mosseby arbetar som rådgivare till organisationer inom näringsliv och offentlig sektor kring strategiska digitaliseringsfrågor. Han jobbar främst mot teknikföretag, hälso- och sjukvård, branschorganisationer och den offentliga sektorn.

Ni tas med på en inspirerande resa som börjar med att förklara varför den tekniska utvecklingen gör att vårt samhälle förändras snabbare och snabbare, för att sedan få ta del av kittlande exempel på de senaste landvinningarna inom artificiell intelligens, medicin, energi och utbildning. Till sist knyter vi ihop säcken genom att se på vad detta borde och kommer kunna innebära för oss som människor och organisationer.

Stora paradigmskiften för med sig stora möjligheter, men också stora utmaningar. Historien visar på exempel efter exempel både på organisationer som lyckas dra nytta av möjligheterna och utvecklas, men minst lika många är exemplen på de som klamrar sig fast och går under.

Antigen om vi vill eller inte så befinner samhället sig i ett stort paradigmskifte. Där nya möjligheter uppstår med digitalisering och automatisering, men det medför också hot. Så hur accepterar och utnyttjar en organisation möjligheterna och undvika fallgroparna på bästa sätt? Hur skapar man med ett systematiskt strategiarbete en organisationen som navigerar för att bli en av de framtida vinnarna?

Därför ska ni boka en föreläsning med Per Mosseby

 • Ni får kunskap om hur ni kan förändra arbetet för morgondagen 
 • Få insikt om hur samhället kan förbättras med digitalisering
 • Relevant kunskap förankrat i forskning

 

Under föreläsningen tas du med på en resa som går igenom en strategi som baseras på ett digitalt kunskapslyft för chefer och medarbetare, arbete med att integrera arbetet med digitalisering i verksamhetsmålen, metoder för att främja och dra nytta av ett öppet innovationsklimat, och slutligen vägen till  att fostra en organisationskultur som stödjer initiativen som strävar efter att ta tillvara digitaliseringens möjligheter.

Visa föreläsningar med Per Mosseby

  Kontakta oss på Athenas för att boka och/eller för att få mer information om föreläsningar eller föredrag med Per Mosseby. Han skräddarsyr gärna föreläsningarna efter dina önskemål och behov.

  Eksempler på föreläsningar som Per Mosseby håller:

  Den digitala framtiden är här

  • Per besitter djup kompetens om hur digitaliseringen kan förbättra samhället utifrån de perspektiv som är viktiga för både den offentliga sektorn och näringslivet.
  • Digitaliseringen påverkar vårt samhälle i grunden på nära nog alla områden. Vilka är de grundläggande förutsättningarna och drivkrafter som skapar dessa möjligheter och driver utvecklingen? Hur påverkar och hur kommer digitaliseringen påverka vårt arbete, hälso- och sjukvården, skolan, samhällsbyggnad och demokrati?

  Bli världsmästare på digitalisering

  • För att blir världsmästare på digitalisering måste vi förstå hur organisationen bäst tar tillvara på möjligheterna och undviker fallgroparna

Skicka en icke-bindande förfrågan på Per Mosseby

Skicka enkelt en förfrågan till oss. Du får snabbt svar på exempelvis pris och datum.

 • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Eller ring till oss på

Tfn: 031 38 37 000

Föreläsningsämnen med Per Mosseby