Laddar innehåll ...

Tfn. 031 38 37 000

Få professionella råd av våra begåvade konsulter

Föreläsare om Flyktingar

Här hittar du föreläsare, föredragshållare och utbildare som kan tala om ämnet Flyktingar. Klicka på våra talare för att läsa presentationer och få reda på vilka föreläsningar som erbjuds. Ring gärna till oss på Athenas eller fyll i vårt kontaktformulär för att få mer information om de föreläsare du är intresserad av. Vi fixar förslag på lämpliga talare för just ditt evenemang.


Om Flyktingar

  • En flykting är en person som är på flykt från sin hemort och lever på annan ort. Många flyr från till exempel krig, politisk förföljelse, svält, fattigdom och naturkatastrofer.
  • Stora flyktingströmmar för med sig stora utmaningar, men också stora möjligheter för länderna som tar emot flyktingarna. Det är ett ämne som i hög grad har präglat den politiska debatten i Sverige i många år.
  • Föreläsningar om flyktingar är aktuella, insikts- och debattskapande. De kan handla om flyktingar, invandring och integration i största allmänhet, om integration på arbetsplatsen eller vara en personlig berättelse om hur det är att själv vara flykting.
  • Föreläsningarna passar skolor, offentliga institutioner, företag och evenemang där man vill ge åhörarna en bättre förståelse för flyktingar och integration.