Laddar innehåll ...

Tfn. 031 38 37 000

Få professionella råd av våra begåvade konsulter

Föreläsare om Filosofi

Filosofi uppgör mycket av våran tid. Att ta en fråga ett steg längre eller att ifrågasätta varför saker är som de är. Filosofer har alltid funnits och ligger till grund av mycket i vårt samhälle. Upptäck din filosofiska sida med en föreläsning eller en workshop från en av Athenas föreläsare. Behöver du hjälp att hitta rätt kan du kontakta oss på Athenas så vägleder vi dig till vem som passar ditt event.


Om Filosofi

  • Det är få vetenskaper som inte har sitt ursprung i filosofi. Filosofin härrör från antikens Grekland där bl.a. Sokrates, Platon och Aristoteles verkade.
  • I och med renässansen och upplysningen tillkom olika filosofiska inriktningar genom vilka problemställningar formulerades. Problemställningarna hade t.ex. koppling till politiska ideologier. Vi diskuterar ungefär samma frågor idag.
  • Föreläsningar eller föredrag om ämnet Filosofi kan antingen ge en överblick, handla om olika inriktningar, specifika filosofer eller problemställningar, göra historiska nedslag och/eller lyfta temata som rör t.ex. etik och moral. När det kommer till viktiga samhällsfrågor, mänskliga aktiviteter och analys är filosofi överlag ett bra redskap.
  • Föreläsningarna eller föredragen med Filosofi som tema lämpar sig väl för studieförbund och folkbildande institutioner, såsom bibliotek, och skolor i allmänhet.