Laddar innehåll ...

Tfn. 031 38 37 000

Få professionella råd av våra begåvade konsulter

Föreläsare om Evolution

Här hittar du föreläsare, föredragshållare och utbildare som kan tala om ämnet evolution. Klicka på våra talare för att läsa presentationer och få reda på vilka föreläsningar som erbjuds. Ring gärna till oss på Athenas eller fyll i vårt kontaktformulär för att få mer information om de föreläsare du är intresserad av. Vi fixar förslag på lämpliga talare för just ditt evenemang.


    Om Evolution

    • Evolution är läran om hur arvsanlag utvecklas över generationer, hur arter uppstår och förändrar sig genom naturligt urval.
    • Den moderna evolutionsteorin tillskrivs den engelska vetenskapsmannen Charles Darwin, som beskrev det naturliga urvalet i sin bok “Arternas ursprung” som utgavs 1859. Det var också han som kom med teorin om att människor härstammar från aporna.
    • Evolutionsläran betraktas genomgående som en etablerad vetenskap i vår del av världen, men på ett fåtal platser, t.ex. i radikala kretsar i USA, har fanatiska kristna även i nyare tid visat motstånd mot teorin. Det visar att evolutionsläran fortfarande har en politisk och religiös slagsida.
    • Föredrag om evolution tar upp alla dessa frågor och kan angripa ämnet från många olika vinklar.