Laddar innehåll ...

Föreläsare om Ekonomgeografi

Här hittar du föreläsare, föredragshållare och utbildare som kan tala om ämnet Ekonomgeografi. Klicka på våra talare för att läsa presentationer och få reda på vilka föreläsningar som erbjuds. Ring gärna till oss på Athenas eller fyll i vårt kontaktformulär för att få mer information om de föreläsare du är intresserad av. Vi fixar förslag på lämpliga talare för just ditt evenemang.


Om Ekonomgeografi

  • En ekonomgeograf är en person som jobbar med och/eller forskar om ekonomisk geografi. Den som har ekonomisk geografi som sitt fält tittar närmare på de kulturella och sociala strukturer som påverkar näringsliv, försörjning, produktion, distribution, konsumtion etc.
  • Ekonomisk geografi är ett kreativt ämne som många olika fält hämtar inspiration ifrån. För många ekonomgeografer är det här en spännande tid eftersom det, i och med Internet, har skett en förändring i rollerna mellan producent och konsument. Dagens konsumenter är t.ex. också producenter.
  • Föreläsningar eller föredrag med en Ekonomgeograf kan handla om allt från framtidens städer, gröna städer, hållbarhet, medielandskapet och kulturens betydelse för ekonomin till kreativitetsforskning, DIY-trender och kreativa miljöer.
  • Föreläsningarna eller föredragen som leds av en Ekonomgeograf passar alla typer av näringar som vill få en större förståelse för hur kultur, samhälle och ekonomi sammanfaller. Som region vill du kanske få en inblick i hur näringslivet ser ut i såväl stad som på landsbygd och du som företag vill kanske lära dig mer om hur kreativa näringar eventuellt kommer se ut i framtiden.