Laddar innehåll ...

Tfn. 031 38 37 000

Få professionella råd av våra begåvade konsulter

Föreläsare om Ekonomgeografi

Ekonom är en yrke inom ekonomi. Inriktningar är finans eller marknadsföring. Ekonomgeografi är någon som inriktat sig på en geografiskt område. Förgyll ditt event med en föreläsning eller en workshop på ämnet Ekonomgeografi. Kicka in våra profiler nedan eller kontakta oss på Athenas så hjälper vi dig hitta rätt till just ditt event.


Om Ekonomgeografi

  • En ekonomgeograf är en person som jobbar med och/eller forskar om ekonomisk geografi. Den som har ekonomisk geografi som sitt fält tittar närmare på de kulturella och sociala strukturer som påverkar näringsliv, försörjning, produktion, distribution, konsumtion etc.
  • Ekonomisk geografi är ett kreativt ämne som många olika fält hämtar inspiration ifrån. För många ekonomgeografer är det här en spännande tid eftersom det, i och med Internet, har skett en förändring i rollerna mellan producent och konsument. Dagens konsumenter är t.ex. också producenter.
  • Föreläsningar eller föredrag med en Ekonomgeograf kan handla om allt från framtidens städer, gröna städer, hållbarhet, medielandskapet och kulturens betydelse för ekonomin till kreativitetsforskning, DIY-trender och kreativa miljöer.
  • Föreläsningarna eller föredragen som leds av en Ekonomgeograf passar alla typer av näringar som vill få en större förståelse för hur kultur, samhälle och ekonomi sammanfaller. Som region vill du kanske få en inblick i hur näringslivet ser ut i såväl stad som på landsbygd och du som företag vill kanske lära dig mer om hur kreativa näringar eventuellt kommer se ut i framtiden.