Laddar innehåll ...

Tfn. 031 38 37 000

Få professionella råd av våra begåvade konsulter

Föreläsare om Dyslexi

Här hittar du föreläsare, föredragshållare och utbildare som kan tala om ämnet Dyslexi. Klicka på våra talare för att läsa presentationer och få reda på vilka föreläsningar som erbjuds. Ring gärna till oss på Athenas eller fyll i vårt kontaktformulär för att få mer information om de föreläsare du är intresserad av. Vi fixar förslag på lämpliga talare för just ditt evenemang.


Om Dyslexi

  • Den som har dyslexi har svårigheter med att läsa och skriva. Även om det idag finns riktigt bra hjälpmedel kan det ändå kännas jobbigt att dels behöva hjälp, dels att man inte läser och skriver lika fort som andra. Speciellt när det i omgivningen inte finns tillräckligt stor kunskap om dyslexi.
  • Föreläsningar eller föredrag om ämnet Dyslexi syftar till att öka dina kunskaper om just dyslexi så att du kan bemöta dyslektiker så bra som möjligt, och utan att döma. Tillsammans kan ni hitta lösningar som hjälper framåt. Många med dyslexi har någon gång upplevt ett ifrågasättande av omgivningen, ett ifrågasättande som har förminskat och gett upphov till en känsla av otillräcklighet. Med rätt kunskaper behöver sådana situationer inte uppstå.
  • Föreläsningarna eller föredragen med Dyslexi som tema kan handla om allt från hjälpmedel vid läs- och skrivinlärning till hur det är att leva med en dyslexidiagnos.
  • Speciellt skolor – från grundskolor till högskolor – kan ha användning för dessa föreläsningar. Du har möjlighet att förse dina pedagoger och specialpedagoger med den senaste forskningen om dyslexi och redskap så att de kan hjälpa eleverna eller studenterna.