Laddar innehåll ...

Föreläsare om Compassion

Här hittar du föreläsare, föredragshållare och utbildare som kan tala om ämnet Compassion. Klicka på våra talare för att läsa presentationer och få reda på vilka föreläsningar som erbjuds. Ring gärna till oss på Athenas eller fyll i vårt kontaktformulär för att få mer information om de föreläsare du är intresserad av. Vi fixar förslag på lämpliga talare för just ditt evenemang.


Om Compassion

  • Compassion är ett begrepp med olika betydelser. Dels betecknar det en mänsklig förmåga att känna medlidande med och ha empati för andra, dels innebär det inom psykologin att man känner in lidande. Att vara inkännande och visa förståelse för lidande handlar i allra högsta grad om det egna lidandet. Alltså inte bara om andras känsloliv.
  • Den psykologiska forskningen om compassion har gett upphov till en terapiform: compassionfokuserad terapi (CFT). Med denna form av terapi menas att du genom att vara uppmärksam på både ditt eget och andras lidande, och har en önskan att vilja reducera det, kan minska stress och öka känslan av välbefinnande. Compassion är vägen till mänskliga liv som präglas av varma och vänliga bemötanden.
  • Föreläsningarna eller föredragen om ämnet Compassion passar bra till dig och din verksamhet som vill skapa förutsättningar för en bättre arbetsmiljö. En arbetsmiljö som kännetecknas av fina möten, lyhördhet, omtanke och en vilja till att hjälpa varandra. En föreläsning om Compassion lämpar sig också väl för dig och dina medarbetare som jobbar inom sjukvården och som antingen vill veta mer om compassionfokuserad terapi eller som vill få redskap till stresshantering etc.