Laddar innehåll ...

Tfn. 031 38 37 000

Få professionella råd av våra begåvade konsulter

Föreläsare om Compassion

Compassion är en form terapi lite som KBT. Compassionfokuserad terapi är mest inriktad på de som har eller haft mycket självkritik och/ eller dålig självkänsla. Meningen med behandlingen är att kunna utveckla sig själv och nå en långvarig positiv förändring och inte bara en symtomlindring. Kontakta oss på Athenas så hjälper vi dig med föreläsare och priser, så hör vi av oss så fort vi kan.


Om Compassion

  • Compassion är ett begrepp med olika betydelser. Dels betecknar det en mänsklig förmåga att känna medlidande med och ha empati för andra, dels innebär det inom psykologin att man känner in lidande. Att vara inkännande och visa förståelse för lidande handlar i allra högsta grad om det egna lidandet. Alltså inte bara om andras känsloliv.
  • Den psykologiska forskningen om compassion har gett upphov till en terapiform: compassionfokuserad terapi (CFT). Med denna form av terapi menas att du genom att vara uppmärksam på både ditt eget och andras lidande, och har en önskan att vilja reducera det, kan minska stress och öka känslan av välbefinnande. Compassion är vägen till mänskliga liv som präglas av varma och vänliga bemötanden.
  • Föreläsningarna eller föredragen om ämnet Compassion passar bra till dig och din verksamhet som vill skapa förutsättningar för en bättre arbetsmiljö. En arbetsmiljö som kännetecknas av fina möten, lyhördhet, omtanke och en vilja till att hjälpa varandra. En föreläsning om Compassion lämpar sig också väl för dig och dina medarbetare som jobbar inom sjukvården och som antingen vill veta mer om compassionfokuserad terapi eller som vill få redskap till stresshantering etc.