Laddar innehåll ...

Tfn. 031 38 37 000

Få professionella råd av våra begåvade konsulter

Föreläsare om Buddhismen

Buddhismen är både en filosofi och en religion. Den centrala figuren inom religionen är Buddha, vilket inte är en gud utan en mästare. Målet med Buddhism är att nå nirvana, alltså att man att födas på nytt


    Om Buddhismen

    • Buddhismen är en av de stora världsreligionerna. Man menar kunna spåra historia tillbaka till år 400-500 f.Kr. och de tidigaste tecknen finner man i Indien. Sedan dess har religionen spridit sig till stora delar av Asien.
    • I sin klassiska form har buddhismen sina rötter i Siddharta Hautamas filosofiska lära. Gautama blir genom upplysning till Buddha och predikar att livet är ett ändlöst kretslopp av födsel, sjukdom och död och att människan måste försöka bli fri från detta genom att nå Nirvana, ett tillstånd av total frihet och man är fullt uppvaknad. 
    • Buddhismen är fortfarande en populär religion, särskilt på den asiatiska kontinenten. Man menar att omkring 1,5 miljarder människor i världen är buddhister.
    • Föredrag om ämnet belyser religionen, filosofin bakom och tar upp de historiska och moraliska aspekterna.