Laddar innehåll ...

Tfn. 031 38 37 000

Få professionella råd av våra begåvade konsulter
Marika Carlsson, komiker, kvinnlig komiker, mikrofon, föreläsare

Välj den rätta föreläsaren

Med ett tydligt definierat syfte och bakgrund för planeringen av ditt event, har du en bra grund att börja med i processen att hitta den perfekta talaren för ditt event. Vissa föreläsare tilltalar en bredare publik medan andra specialiserar sig på ett nischat ämne. Det är viktigt att försäkra sig om en bra matchning mellan din organisation och publik och den specifika föreläsaren och vad hen kan göra för dig. Se också till att ge en utförlig beskrivning av publiken till föreläsaren – även saker som du kanske tar för givet.

Det kan finnas påtagliga skillnader att föreläsa för en offentlig verksamhet och en privat, för unga eller för äldre, i Dubai eller i Glasgow. Glöm inte att överväga inriktning och anpassning.

“Var försiktig med att fråga en föreläsare att prata om ämnen utanför deras expertområde.”

Givetvis vill de flesta få ut någonting unik från deras event och många föreläsare siktar på att erbjuda den bästa tänkbara tjänsten. Men i vissa fall kan en föreläsare komma för långt från deras expertområde och det är inte fördelaktigt för någon. Med detta i åtanke, att vara öppen till att föreläsare med olika bakgrunder än vad du inledningsvis hade tänkt dig kan göra ditt jobb lättare. Så länge du har ett tydligt uttalat syfte med ditt event.

#5. Passar den föreläsaren du har tänkt dig din organisation?

#6. Gå igenom relaterade föreläsare och gör en lista över potentiella kandidater.

#7. Ta ditt beslut baserat på ett påläst val och överväg för- och nackdelar. 

#8. Be inte en föreläsare att prata om ämnen utanför deras huvudområden.

Det här kapitlet är en del av vår e-bok ”40 tips för det perfekta eventet”. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få hela boken gratis.

Mångfald- och inkluderingsarbete står högt på agendan hos många företag. Vid sidan av jämställdhetsfrågor är även kulturell mångfald högaktuellt i Sverige. I mitt arbete som mångfaldskonsult och interkulturalist märker jag ofta följande fällor eller feltänk som hamnar i vägen för ett effektivt arbete med kulturella skillnader.

 

1. ”Vi är alla lika eftersom vi alla är människor. Om vi fokuserar för mycket på interkulturella skillnader, kan det lätt leda till diskriminering.”

Faktum är att det förstås finns saker som vi delar med alla människor oavsett kön, kultur, ålder etc. Man brukar kalla dem The Human Universals (mänskliga universalier) – ett koncept som formulerades för första gången av Donald Brown, en amerikansk professor i kulturantropologi.

Låt mig ge ett exempel. De absolut flesta människor oavsett var de bor, hur deras ekonomiska omständigheter ser ut eller vilken religion de utövar vill ta hand om sina barn. Däremot föreställningar om barnuppfostran, exempelvis attityder till aga som en form av bestraffning, hur man ska uppfostra flickor och pojkar eller hur man definierar en bra förälder, skiljer sig mellan olika kulturer och samhällen. Är jag en bra mamma om jag vill uppfostra mina barn till självständiga individer som kan ta hand om sig själva och fatta egna beslut? Eller ska jag i stället lära mina barn att hitta sin roll i en grupp, ta hand om andra och lyssna på vad de äldre har för råd för det är så man förbereder sitt barn bäst för framtiden? Är jag en bra pappa om jag gullar med min pojke eller ska istället en bra pappa lära sin pojke att vara en stark man?

Ett annat exempel är hur man förhåller sig till känslor. Alla människor har känslor som sorg, lycka, ilska etc. Däremot föreställningar kring vad som är socialt acceptabelt att visa utåt, vilka känslor är ”bra” eller ”dåliga”, vilka känslor är ok att visa som man eller kvinna, på vilket sätt man visar ilska eller sorg eller lycka – allt det här påverkas av kultur.

 

2. ”Vi är alla olika för vi är alla individer. Om man fokuserar för mycket på kulturella skillnader så riskerar man att dra alla över en kam.”

Att vi alla är unika individer går knappast att bestrida, men som person bär man även på en prägel från sin hemkultur – oavsett om man är medveten om det eller inte, oavsett om man gillar det eller inte. Det är många faktorer som påverkar oss genom livet och vår kulturella tillhörighet är en av dem. Men “fiskar ser inte vatten”. Att kunna se hur man har blivit formad av sin kultur och att kunna urskilja vad som är ens individuella drag är en av de svåraste uppgifterna när man bygger upp sin interkulturella kompetens. Ofta är det först när man flyttar till ett annat land som man verkligen får perspektiv kring olikheterna.

Om man tittar specifikt på företag, så har de flesta av mina kunder grovt indelat två sorters problematik. Den första typen är internationella företag som haft delar av verksamheten organiserad lokalt men i samband med att de växer måste skapa globala funktioner. Då ställs de ofta inför en hel del utmaningar vad gäller kommunikation och samarbete mellan teammedlemmar i samma avdelning men som är spridda i olika länder. De lokala arbetssätten kan också ofta skilja sig. Företag ställs då inför utmaningen att balansera den globala integrationen med den lokala anpassningen.

Den andra typen är lokala företag som vill ta del av internationell talang som finns på plats. Dessa företag måste ofta lösa andra typer av problem. De vill utnyttja mångfaldens enorma potential som kan medföra ökad innovation och högre effektivitet. Men vad jag ser hos många företag är att de hittar de rätta talangerna och rekryterar dem men saknar processer kring hur man får framgångsrika och välfungerande teams med mångfald. Som en av de mest kända talare i detta ämne Joe Gerstandt har sagt: ”Om du inte inkluderar avsiktligt och genomtänkt, så kommer du att exkludera utan att avse det”. Mångfald utan inkluderingsarbete leder till missförstånd, utfrysningar, missade deadlines och en situation där man inte alltid vet hur man ska prata och hitta lösningar.

 

Så hur ska man då prata om kulturella skillnader? Vad ska man göra för att skapa en inkluderande miljö? En bra nyhet är att det finns en hel del saker man kan göra!

Ett viktigt element i den processen är att uppmuntra organisationer, teams och individuella medarbetare till att definiera sina kärnvärderingar och sin flexdel.

Jag kan ge ett exempel om mig själv för att definiera de begreppen. När jag flyttade till Sverige så hade jag en annan uppfattning om tid och punktlighet. Under mitt första år på Stockholms universitet kunde jag inte förstå varför jag fick lägre betyg för en uppgift som jag lämnade in ett dygn efter deadlinen. Jag valde att göra det för att jag visste att jag kunde göra uppgiften bättre på den tiden. Att mina svenska lektorer värderade punktlighet över kvalitet kunde jag inte begripa. Jag kunde heller inte begripa att det sågs som respektlöst att komma för sent till ett möte.

Men med tiden förändrades mina tolkningar och också mina beteenden. Idag är jag bekväm med svensk punktlighet men jag har inte heller några problem med möten i Italien eller Mellanöstern där jag bara tar med mig min dator och passar på att svara på mejl eller njuta av en kopp kaffe medan jag väntar. Det är min så kallade flexdel, det vill säga beteenden och värderingar som jag kan vara flexibel kring. Det finns andra saker jag har svårt att kompromissa om. Till exempel, hur man visar respekt mot de som är äldre. Detta kan resultera i att jag får svårt att säga emot en person som är äldre än mig även om jag kanske borde göra det. Att jag i stället då visar tyst motstånd leder lätt till missförstånd. Men jag vet att detta är något som tillhör mina så kallade kärnvärderingar – saker som sitter djupt och som jag inte lätt kan ändra på.

 

Att kunna prata om interkulturella skillnader kan vara både utmanande och oerhört berikande. Men en sak är klar – vi vet inte vad vi inte vet. Därför är det så viktigt att ibland ge sig ut på okänt vatten, att tvinga sig själv ut från sin komfortzon.

 

“You cannot discover new oceans unless you have the courage to lose sight of the shore”.

Det finns ett sätt att minska stressen och oron som du känner. Här presenterar hypnotisören och föreläsaren Erik Olkiewicz 13 magiska frågor som hjälper dig vakna på rätt sida och somna med ett leende på läpparna.

Om du vill förbättra kvalitén på ditt liv, bör du titta närmare på de frågor du ställer till dig själv. De kan bokstavligen ändra riktningen på ditt liv.

Som bekant är det inte är händelserna i ditt liv som avgör hur du känner dig eller beter dig, utan snarare vilken betydelse du skapar från ditt livs erfarenheter.

Tänkande är i själva verket inte är något annat än en serie frågor som vi ställer och själva besvarar.

Peak performance-coachen Tony Robbins menar att förmågan att ställa stärkande frågor – speciellt i stunder av kris – är en viktig färdighet som kommer att forma de betydelser som du skapar – och därigenom kvalitén på ditt liv.

 

Slipp stress och oro med mirakelfrågorna

Så om du ibland känner dig stressad, orolig och irriterad har du motgiftet här nedan – nya, bättre, mer kraftfulla frågor som du kan besvara morgon och kväll. Så svara på mirakelfrågorna och må bättre redan i dag.

Morgonfrågor:
– Vem älskar jag? Vem älskar mig?
– Vad är jag lycklig över i mitt liv för tillfället?
– Vad är jag ivrig/förväntansfull över i mitt liv för tillfället?
– Vad är jag stolt över i mitt liv för tillfället?
– Vad är jag tacksam över i mitt liv för tillfället?
– Vad engagerar mig för tillfället?

Kvällsfrågor:
– Vad har jag gett i dag?
– Vad har jag lärt mig i dag?
– Vad har varit bra?
– På vilket sätt har den här dagen förbättrat mitt liv?
– Hur ska jag använda den här dagen som en investering för framtiden?
– Vad är jag tacksam för?

 

Erik Olkiewicz är hypnotisör, föreläsare och motivationsexpert. Han är en av få i världen som kan erbjuda något så unikt som hypnos på scen. Han har tränats av mästarna i London och Las Vegas i hur man planterar frön i det undermedvetna, öppnar kanaler för kreativitet och motivation, samtidigt som man underhåller och garanterar fullständig trygghet och respekt för alla inblandade.

 

Video: Se Erik Olkiewicz spektakulära hypnosshow

Hypnos är inte vad många tror. Det är ännu bättre. Förutom förbluffande underhållning är det – i rätt händer – ett effektivt verktyg till att öka glädje, självkänsla och motivation på kickoffen, konferensen, festen och företagsevent. Låt Erik Olkiewicz visa hur det går till – se videon här!

Under hela min karriär, som innefattat såväl undervisning i ledarskap till de unga (på t.ex. universitet) och arbete direkt med toppledare i några av världens största företag, så har jag blivit ombedd att skriva vad jag kallar “Cosmo-listor” för ledarskap. Vad jag hänvisar till med detta är de där märkliga formerna av skriftställarskap där man försöker fånga själva essensen av något genom att lista “fem beteendemönster hos stora ledare” eller “tre saker alla ledare inom högteknologiska företag gör”. Precis som de listor som tar så mycket plats i Cosmopolitan och Amelia så försöker dylika ta något mycket komplext och förenkla ner det hela till tre eller fyra eller fem enkla små råd, och jag avskyr dem av hela mitt hjärta.

Men, jag är trots allt en väluppfostrad gosse, så jag kan nog skapa en sådan om folk insisterar. Samtidigt ser jag alltid till att ett av mina råd eller tips direkt motsäger något eller några av de andra. Detta är något som ofta gör de journalister som tenderar be om listorna nervösa eller irriterade, men jag hävdar att det faktiskt gör listorna bättre. Detta eftersom ledarskap, till sin själva natur, är något mycket paradoxalt.

Problemet med att försöka komprimera ledarskap till en lista av enkla råd är att oberoende hur mycket vi försöker, så kommer vi att antingen utelämna något mycket viktigt, eller inkludera saker som motsäger varandra.

Tänk t.ex. på frågan huruvida en ledare skall vara beslutsam eller inte. Ytterst få människor skulle säga att en ledare skall vara obeslutsam. Tvärtom, det är det sista hen skall vara! En ledare måste kunna ta svåra beslut, agera beslutsamt, sätta en bestämd hand på rodret. Förstås. Sedan kan vi förstås fråga huruvida en ledare skall vara empatisk och kunna lyssna. Mycket få skulle säga något annat. Tvärtom, en ledare som inte lyssnar och har medkänsla är en buffel! Förstås.

Problemet, som den intelligente läsaren säkert redan noterat, ligger i det följande: Att vara en lyssnande, empatisk ledare innebär att man tar tid bort från handling och beslutsamhet. Vice versa, att agera beslutsamt är ofta att bjuda in kritik gällande hur man inte lyssnar på andra och tar med dem i besluten. Detta dilemma, dessa paradoxer, representerar för mig ledarskapets själva själ. Ledare skall vara synliga, men släppa fram andra. Starka, men visa sina svagheter. Att ta risker, men agera sansat och försiktigt. När jag talar om ledarskap noterar jag ofta att vara en ledare är konsten att kunna ropa väldigt tyst, och att stort ledarskap är som mjukt stål eller torrt vatten.

Detta betyder inte att ledarskap, ens utmärkt ledarskap, skulle vara en omöjlighet. Tvärtom!

De fantastiska ledare jag jobbat med har alla varit mästare på att hantera dessa motsättningar och paradoxer, och hittat sina egna vägar igenom det hela. De har varit ledare som insett att det inte finns något sådant som det perfekta ledarskapet, och att du inte kan vara allt för alla människor. Vad ledarskap är är inget mindre än en oändlig serie av motsättningar och konflikter, uppiggat av många, många misslyckanden, och att vara en ledare är att man kan ta sig igenom detta och växa på resan.

Så det kommer aldrig att finnas en perfekt lista som utan motsättningar fångar in allt som ledare skall vara och göra, och riktiga ledare är helt OK med detta. De tacklar paradoxerna, och gör så gott de kan. De blir ombedda att göra det omöjliga, och ofta gör de just det. Genom att ropa väldigt tyst, visa genom att inte visa, förändras utan att ändra sig.

Jag minns ett tillfälle för många år sedan när jag skulle köpa present till min fru.  Jag gick in i presentbutiken som sålde köksattiraljer. Vid kassan i entrén stod två unga expediter, som knappt lyfte blicken för att hälsa mig, utan fortsatte istället sitt animerade samtal. Snart fann jag i hyllan en kastrull som jag var intresserad av att köpa, visade då tydligt att jag ville ha hjälp. Det som hände sedan har fått mig att komma ihåg tillfället.

I mötet med en annan människa, det är där som värme kan uppstå, men också det motsatta. Det är då du medvetet eller omedveten gör din bedömning. Vi vill alla bli sedda och uppmärksammade, utan att bli påhoppade eller förföljda.

För att lyckas med konststycket att få nöjda vältaliga ambassadörer behöver du förstås ha en produkt av bra kvalitet. Men det räcker inte. Rutiner och processer behöver fungera. Det ska vara kända av alla och rymmas på en A4-sida, inte i fyra kvalitetscertifierade tjocka pärmar i hyllan under det fina diplomet på kontoret. Det ska vara lätt att göra rätt, varje gång. Man ska inte behöva uppfinna hjulet vid varje leverans, men vara flexibel och komma med lösningar när kundens önskemål inte återfinns i manualen. Jag brukar hävda att högsta standard ska vara lägsta nivån. Och det är konst när man inte kan det, och när man kan det är det ingen konst.

Kulturen skapar vi tillsammans och den kommer in genom entrédörren vid varje arbetspass. De känslor, tillstånd och tankar du bär med dig in, är det de rätta för att möta dina kollegor och kunder den dagen? Om inte, ändra! Byt attityd och ditt mentala fokus precis som många av oss tar på oss arbetskläderna eller namnbrickan när arbetspasset börjar. Din energi och attityd smittar och det fortare än du anar. Det piller som hjälper mot dålig attityd är inte framtaget ännu. Vill du själv ha en bra arbetsdag gäller det att också själv vara en bra förebild.

Jag drar mig till minnes den stämning jag förnam i presentbutiken. Efter ett litet tag tog en expedit några steg mot mig, kikade mellan hyllraderna med granskande blick och vände därefter åter till samtalet med kollegan. ”Jasså, tänkte jag, tror du verkligen att jag kan få ned en kastrull i min lilla väska…” Jag kände mig kontrollerad som den värsta snattaren. När jag lämnade butiken kände jag en pust av lättnad från expediterna, samtidigt som det sista vinddraget fick dörren att stängas bakom mig. Utan fullbordat köp, men fullt bestämd att aldrig mer sätta min fot i någon av denna kedjas butiker. Det som hände har fått mig att för alltid komma ihåg tillfället. Mig veterligen existerar inte butikskedjan längre. Tror att det kanske var fler som kände av det kyliga bemötandet och den dåliga kulturen som satt i väggarna. Kanske var det dålig dagsform, tänker du. Men det är ingen ursäkt, inte ens en bra förklaring, för kunden har redan lämnat med sin upplevelse.

Sex tips för en vinnande servicekultur:

– Enkla rutiner, max. en A4-sida
– Lätt att göra rätt, varje gång
– Spegla din attityd, byt om det krävs
– Vem är du till för, tillför värde
– Kulturen sitter inte i väggarna, den går in genom dörren
– Var den förebild du själv vill möta i din kollega

Engagerade medarbetare krävs, men även grundläggande rutiner. Vet man inte vad man ska göra är det skönt att ibland ”luta sig” mot manus och ändå kunna leverera. Ska det bli mästarklass måste du kunna ditt jobb och våga släppa taget. Likt en riktig duktig skådespelare som kan ta mästerverket i manusform och göra rollen till sin. Och överträffa i det oväntade, i det improviserade, i ögonblicket då kunden behöver det. Det är det som är mästarklass och grunden för en vinnande servicekultur.

Kenth Åkerman
Ledarskapsexpert -Serviceinspiratör

 

Boka Kenth Åkerman och ni får en inspirerande föreläsare för grupper på 500 likväl som 30 personer. Kenth har i över 18 år inspirerat tusentals människor varje år. Han pratar om motivation och arbetsglädje, konsten att få andra att prestera, framgångsrik företagskultur och  service i mästarklass. Äger och driver även upplevelseverksamheten Segway Adventure. Författare till böcker inom coachande ledarskap, service och personligt ledarskap. Aktuell med sin femte bok – SLUTA CHEFA BÖRJA LEDA: Hur laget blir större än jaget.

Vad händer om det blir bråk på K2 – världens farligaste berg?

Bergsklättraren och föreläsaren Fredrik Sträng var själv med den ödesdigra dagen 2008 då 11 människor omkom på berget. På TV4 kommenterar han bråket i februari 2018 som förundrade hela bergsklättrarvärlden. Se inslaget här.

Läs mer om Fredrik Sträng här: https://www.athenas.se/foerelaesare/fredrik-strang/

Intervju med Fredrik Sträng: https://www.athenas.se/inspirations/intervju-med-fredrik-strang/

Det finns tre faktorer som avgör vad du känner: hur du använder din kropp, vad du fokuserar på och vad du säger till dig själv. Häng med så förklarar hypnotisören och föreläsaren Erik Olkiewicz hur du kan må bra utan anledning.

Föreställ dig att jag säger till dig: ”När jag rör vid ditt huvud kommer du att skratta”.

På en skala mellan 1 och 10, hur troligt är det att du skrattar? Du kanske drar lite på munnen, det är trots allt lite fånigt att en vuxen person klappar en annan vuxen på hjässan. Men gapskratta? Ett hjärtligt, bullrande skratt som får dig att kippa efter andan? Högst osannolikt.

Föreställ dig nu att du ser min hypnosshow och att några kompisar till dig blir hypnotiserade på scenen. När de är djupt i hypnos ger jag dem samma instruktion men till skillnad från dig skrattar de. Och det är inget fejkat ha ha-skratt, utan de ligger dubbelvikta i stolen, slår sig för knäna och du ser deras ögon tåras.

Du häpnar och tänker: Hur är det möjligt? Då kommer nästa chock. Jag gastar ”sov” och plötsligt försvinner skrattet. De tystnar och ligger blickstilla.

Handen på hjärtat: Skulle du kunna börja – och sluta gapskratta – på befallning?

 

Få känslokontroll – det hemliga knepet

Jag berättar detta för att du ska inse att du har större påverkan över dina känslor än du har förletts att tro och att det finns en metod som du kan börja använda redan idag.

De tre faktorer som jag ändrar hos deltagarna i min hypnosshow behöver du inte ha en hypnotisör närvarande för att uppleva.

Låt mig förklara hur hypnos fungerar.

Allt går att koka ner till detta: Vi människor är påverkbara. Om vi inte gick att påverka hade vi aldrig kunnat lära oss något.

 

Så funkar hypnos

När jag hypnotiserar en person i min hypnosshow på en kickoff, konferens, fest eller något annat företagsevent använder jag några kraftfulla tekniker som tystar den inre rösten. Den som du känner igen som du – och den är kritisk, rationell och analyserande.

När en person är hypnotiserad är han eller hon i ett behagligt meditativt tillstånd. Personen har börjat känna, istället för att tänka. Jag har slappnat av personen mentalt, fysiskt, känslomässigt – och i detta tillstånd är personen mer mottaglig för de instruktioner som jag ger honom eller henne.

Det fantastiska är att hjärnan i detta tillstånd inte orkar avgöra vad som är rätt och fel, sant eller falskt. Personen orkar inte validera inkommande sensorisk information, som det heter på forskarswahili.

Än mer fantastiskt är att vi i hypnostillståndet får större kontroll över och kommer närmare våra känslor. Vi är öppna, påverkbara och närvarande. Det är därför jag kan få personerna att garva på beställning.

 

De tre faktorerna som påverkar ditt känslotillstånd

När jag hypnotiserar en person i en hypnosshow ändrar jag tre faktorer som påverkar personens känslotillstånd – hur personen använder sin kropp, vad personen fokuserar på och vad personen säger till sig själv.

Det här är goda nyheter för dig. Det betyder att du i varje givet ögonblick kan ändra dessa tre faktorer så att du kan ändra hur du mår. Här visar jag hur den så kallade Emotionella Triaden fungerar:

 

1. RÖRELSE/FYSIOLOGI: Vad gör du med din kropp?

Rörelse skapar känslor. Vad än du känner nu hör ihop med hur du använder din kropp. Sjunk ihop, ha blicken sänkt i backen och du är på god väg att bli deppig. Vifta med armarna i en segergest, le stort och ta djupa andetag och du upplever det motsatta. Det är svårt att bli deppig när du rör dig som en vinnare.

 

2. FOKUS: Vad fokuserar du på eller tror du på?

Ditt fokus är kraftfullt. Vad du än fokuserar på kommer du att tro på. Det du fokuserar på blir din verklighet. Fokusera på det du vill, inte på det du fruktar, för det du uppmärksammar växer.

 

3. SPRÅK: Vad säger du till dig själv?

Varje dag ställer du en serie frågor och svar till dig själv. Det kallas ”att tänka”. Om du vill förändra ditt liv, sluta att vanemässigt ställa frågor som inte lyfter dig framåt. ”Hur skulle jag kunna lösa det här?” är en bättre fråga än ”Varför händer det här alltid mig?”. Kvalitén på ditt liv hänger ihop med kvalitén på de frågor du ställer dig själv.

 

Erik Olkiewicz är hypnotisör, föreläsare och motivationsexpert. Han är en av få i världen som kan erbjuda något så unikt som hypnos på scen. Han har tränats av mästarna i London och Las Vegas i hur man planterar frön i det undermedvetna, öppnar kanaler för kreativitet och motivation, samtidigt som man underhåller och garanterar fullständig trygghet och respekt för alla inblandade.

 

Video: Se Erik Olkiewicz spektakulära hypnosshow

Hypnos är inte vad många tror. Det är ännu bättre. Förutom förbluffande underhållning är det – i rätt händer – ett effektivt verktyg till att öka glädje, självkänsla och motivation på kickoffen, konferensen, festen och företagsevent. Låt Erik Olkiewicz visa hur det går till – se videon här!

Ökad medkänsla leder till att du fattar bättre beslut och blir lyckligare. Det menar hypnotisören och föreläsaren Erik Olkiewicz, som är expert på att programmera om det undermedvetna sinnet. Här är ett av hans bästa råd.

En av mina hypnosklienter led av clownfobi. Varje gång han såg en clown på en filmaffisch eller på ett tivoli, fick han panik. Inte nog med det – blotta tanken på att en clown till exempel befann sig i samma rum som han fick hans hjärta att rusa.

Han använde med andra ord sin egen fantasi till att skrämma upp sig själv.

Inte så konstigt kanske. Varje tanke du tänker har en fysisk respons – och denna insikt kan du även använda till att öka din egen lycka och medkänsla.

Rädsla skapar stress. En inte helt ovanlig källa till stress är när vi uppfattar världen, och i synnerhet andra människor, som farliga. Vi spelar upp katastroffilmer i vårt eget huvud med hjälp av vår egen fantasi.

Vilken är då en bättre tanke som kan ge dig en bättre fysisk respons?

En klok man sa en gång till mig: ”Föreställ dig att alla människor bär en röd knapp. De vill att du ska trycka på den här röda knappen – för på den står det: FÅ MIG ATT KÄNNA MIG SPECIELL. 

Om du är villig att testa något nytt för att öka din medkänsla, kan du få ett uppdrag av mig. Nästa gång du är bland människor, eller kanske till och med bara talar med dem över telefon eller internet – eller bara tänker på dem – föreställ dig att de bär en röd knapp med texten ”Få mig att känna mig speciell”.

Jag vill inte berätta vad som händer med dig, jag vill att du själv ska upptäcka hur lugn och glad denna knäppa fantasiövning gör dig.

Det kan ju vara så att du automatiskt börjar hitta sätt som gör att människorna runt omkring dig känner sig speciella.

Det är möjligt att du känner större omsorg om dem och blir mer vänligt inställd till andra.

Kanske kommer du upptäcka att du ler mer och skrattar oftare.

Det är bara en tanke…

 

Erik Olkiewicz är hypnotisör, föreläsare och motivationsexpert. Han är en av få i världen som kan erbjuda något så unikt som hypnos på scen. Han har tränats av mästarna i London och Las Vegas i hur man planterar frön i det undermedvetna, öppnar kanaler för kreativitet och motivation, samtidigt som man underhåller och garanterar fullständig trygghet och respekt för alla inblandade.

 

Video: Se Erik Olkiewicz spektakulära hypnosshow

Hypnos är inte vad många tror. Det är ännu bättre. Förutom förbluffande underhållning är det – i rätt händer – ett effektivt verktyg till att öka glädje, självkänsla och motivation på kickoffen, konferensen, festen och företagsevent. Låt Erik Olkiewicz visa hur det går till!

Tittar på mobilen och ser ett sms från sonen. ”Kan vi prata imorgon kl. 06.00?” och ett gäng emojis i form av får. Jag känner glädjen i bröstet och hör min tanke där jag konstaterar att så är det att ha en son som är fårbonde. Då är 06.00 en naturlig tid för samtal. Tur att jag är morgonpigg och kan möta upp hans behov. Mitt självklara svar blir ”Klart!” och ett gäng emojis i form av hjärtan och en enhörning.

Prick sex ringer mobilen och redan när jag hör hans röst märker jag hans ledsamhet, frustration och irritation. Konflikt med samarbetspartnern. Han pratar. Jag lyssnar. Jag hör att det finns lärande och växande i bådas agerande. Hör ickemötet i deras kommunikation. Hör min sons försvar och dömande. Provar att ge perspektiv. Märker att de inte tas emot.

Hans känslor av irritation och besvikelse står i vägen för möjlig förståelse dem emellan. Jag andas, väntar, lyssnar, frågar. Bekräftar vad han känner. Hör hans upplevelse. Håller ett space av ickedömande där han blir trygg i att vara sårbar med sin upplevelse och känsla. Sen kommer frågan från honom ”Vad ser du?”. Där kom öppningen för andra perspektiv än hans egna.

 

Delar mina perspektiv. Tar perspektivet att gå in i hans samarbetspartners skor och hur han kan ha upplevt det. Ger utvecklande feedback på sonens val av agerande och kommunikation. Visar på lärandet och möjliga lösningar för att skapa möte dem emellan, att förstå varandra och utvecklas därifrån.

Sonen tvekar i att ge feedback. Vi samtalar om hur ska vi kunna expandera vår verklighet om vi inte får feedback och i det nya perspektiv? Det är lätt att utgå ifrån sin egen verklighet och dra slutsater och döma andras perspektiv och handlande som fel. Den stora utmaningen i samtalet är att fokusera på lärandet och möjligheterna till förändring i stället för att leta efter syndabockar.

 

Utmaningen för det goda samtalet är att hålla fokus på lärandet, se den andre personens perspektiv och utifrån det använda sin förmåga till medkänsla. Det är ofta lätt att tycka om människor när de gör det som vi tycker är rätt, men svårare att tycka om andra när vi anser att de gör fel. Förmågan till medkänsla är en av de superförmågor som framtidsforskare siar om att vi behöver för att vara framgångsrika i det nätverkssamhälle som vi lever i i dag.

I vår vardag möter vi människor från hela världen. En mångfald av olika människor, perspektiv, sanningar, kulturer och system som kommer att både berika och utmana oss i mötet. Vi behöver kunna hantera en högre komplexitet, stunder där vi inte alltid förstår, utmanas och misslyckas. Då behöver vår förmåga till medkänsla ta oss förbi de hinder som uppstår.

 

Här följer ett konkret tankeverktyg i fyra steg utifrån Self-compassion theory på hur du kan träna både din egen och ditt barns förmåga till medkänsla.

1. Bli medveten. Identifiera den negativa rösten
2. Acceptera och döm inte. Påminn dig själv att du har ett val
3. Bli din egen vän. Tala kärleksfullt till dig själv
4. Gå till handling. Agera i linje med det som är viktigt för dig

Börja använda det tillsammans med ditt barn redan i dag och ge hen bra förutsättningar för att vara välmående i den tid som vi lever i.

Ta hand om er och kom ihåg att vi kan förändra samhället – ett samtal i taget!

 

Pamela von Sabljar är en global talare, utbildare och världsförändrare. Pamela är en motivationstalare som inspirerar människor att träna sitt mindset som leder till ett hållbart förhållningssätt för att möta livets oförutsedda händelser och vardagliga utmaningar. Vilket möjliggör för människor att skapa ett större liv.

Lyssna på Lyssna på Pamela von Sabljar i Lyckopoddens nya avsnitt: Det du borde fått lära dig som barn.

♫ Lyssna på Pamela via iTunes:
http://bit.ly/PamelavonSabljar-podcast

♫ Lyssna på Pamela via Podbean (Android & iPhone):
http://bit.ly/PamelavonSabljar-podbean

#detdubordefåttläradigiskolan #ettstörreliv

Vad hände med den amerikanska drömmen? Vart är USA på väg? Och vem är Donald Trump och vad är han ett symptom på?

Allt detta och mycket mer kan du få svar på under föreläsningar med Frida Stranne! Hon är doktor i freds- och utvecklingsforskning, lektor i statsvetenskap och har i många år studerat amerikanskt samhälle och politik på riktigt nära håll. Du får ta del av objektiva, forskningsbaserade förklaringar på komplexa fenomen, levererade på ett underhållande och pedagogiskt sätt.

Läs mer om Frida Stranne och hennes aktuella föreläsningar här! Du kan även läsa mer på hennes hemsida: https://www.fridastranne.se/

Atle Johansen - Inspiratör och föreläsare

Atle Johansen

Atle visar vägen till en genuin arbetsplats där alla känner gemenskap, samhörighet och värde i sin roll

Att skapa förutsättningar för arbetsglädje är inte något du kan lägga över på dina medarbetare. Det är allas ansvar. Atle Johansen, som tycker att det ska vara kul att gå till jobbet, coachar dig och dina medarbetare till att uppmuntra...

Mia Törnblom

Mia Törnblom

Med sin entusiasm, energi och närvaro så är Mia en av Sveriges mest efterfrågade talare.

Mia Törnblom är en av Sveriges mest kända och efterfrågade inspiratörer. Med en otrolig positiv energi och sitt målande sätt att skapa igenkänning föreläser hon i ämnen som kommunikation, självledarskap, konflikthantering och...

Katarina Gospic - Läkare och hjärnforskare

Katarina Gospic

Katarina vill implementera kunskap om hjärnan i näringslivet och samhället i syfte att främja hälsa, välmående och prestation.

Med utgångspunkt från hjärnans funktioner och uppbyggnad föreläser läkaren, hjärnforskaren och fysiologen Katarina Gospic om hur vi bör utforma vår vardag och arbetsliv för att optimera vår prestation, hälsa och välmående. Katarina...

PG Wettsjö - "Ge kunden en positiv chock!"

PG Wettsjö

Prisbelönte PG Wettsjö tydliggör kopplingen mellan kommunikationens kraft och bästa möjliga presentation och prestation.

Vill du lyssna på en underhållande, innehållsrik och rolig föreläsare med en magisk bra talare? Då är PG Wettsjö rätt person för era behov! PG är en svensk retoriker i världsklass. Han har förmågan att fånga sin publik med fängslande...

Thomas Erikson föreläsning - Författare och föreläsare

Thomas Erikson

Thomas Erikson är ledarskapskonsult och författare som föreläser om mänskliga beteenden och ledarskap.

Thomas Erikson är föreläsare, konsult och författare. Han jobbar med att utveckla organisationer och företag utifrån ett ledarperspektiv och har genom åren tränat tusentals chefer till att bli bättre ledare. En av metoderna han lär ut är...

Alexander Bard - Filosof, musiker, producent, debattör och författare

Alexander Bard

Filosof och författare som förklarar sina banbrytande och ögonöppnande analyser i sina föreläsningar om internet och framtiden

Alexander Bard underhåller och omvälver när han föreläser om globalisering, IT, informationssamhället makt och ekonomi. Han  har konsekvent toppbetyg från alla stora konferenser runt om i världen. Han briljerar med att  klottra sina...

Milad Mohammadi - Jurist, statsvetare och omskakare

Milad Mohammadi

Jurist, statsvetare och omskakare

Milad Mohammadi föddes i Iran och växte upp i Sverige. Med en bakgrund präglad av diskriminering och utanförskap växte det fram en stark drivkraft att göra en skillnad för andra. Som 22-åring var han både jurist och statsvetare. I dag är...

Göran Adlén - Trendspanare

Göran Adlén

Känn, upplev och omfamna framtidens fantastiska möjligheter med humor och underhållning.

Göran Adlén är en av Sveriges främsta framtidsanalytiker och mest eftertraktade föreläsare. Han talar om vår framtid, digitalisering, kommunikation, och inspirerar allt från små ledningsgrupper till tusentals åhörare. Ibland är...

Åsa Ekaman

Åsa Ekman

Barnkonventionsexperten Åsa Ekman föreläser om meningen med Barnkonventionen och hur man går tillväga för att tillämpa den.

Åsa Ekman har i över 15 år jobbat med att sprida kunskap kring Barnkonventionen i syfte att göra den tillgänglig för alla att tillämpa och genomföra. Hon har hjälpt närmare 60 kommuner att implementera konventionen och som rådgivare har...

Aron Anderson - Inspiratör som gör det "omöjliga" möjligt

Aron Anderson

Ambassadör för Barncancerfonden och inspiratör som gör det "omöjliga" möjligt

Svår sjukdom kullkastar livet, något Aron Anderson redan som barn fick erfara. Trots att, eller kanske på grund av att, cancern gjorde honom rullstolsburen har han skapat sig ett liv på egna villkor. Ett liv fullt av utmaningar, erövringar,...

Svep vänster