Laddar innehåll ...

Föreläsare om Biståndsarbete

Här hittar du föreläsare, föredragshållare och utbildare som kan tala om ämnet Biståndsarbete. Klicka på våra talare för att läsa presentationer och få reda på vilka föreläsningar som erbjuds. Ring gärna till oss på Athenas eller fyll i vårt kontaktformulär för att få mer information om de föreläsare du är intresserad av. Vi fixar förslag på lämpliga talare för just ditt evenemang.


Om Biståndsarbete

  • Med hjälp av biståndsarbete från bidragsgivare jobbar olika organisationer för att minska fattigdomen och öka demokratiseringen i delar av världen. Detta arbete syftar till att skapa förutsättningar för hållbar utveckling.
  • Att minska fattigdomen avser bl.a. att organisationerna bedriver ett utvecklingsarbete som i det långa loppet ska ge människor goda möjligheter till försörjning. Arbetet för ökad demokratisering innebär t.ex. att man vill skapa lika villkor för kvinnor och män och stärka barnens chanser till ett bra liv. Detta görs till viss del genom satsningarna på skolor. Det finns också den form av biståndsarbete som griper in när ett land är illa utsatt, kanske p.g.a. en naturkatastrof eller krig.
  • Föreläsningar eller föredrag om ämnet Biståndsarbete kan handla om allt från hur biståndsorganisationerna arbetar till hur det är att vara på plats och, som exempel, jobba med utvecklingsarbete. Människorätt, eller s.k. mänskliga rättigheter, är ett ämne som har många kopplingar till biståndsarbete. Därför kan en föreläsning om just Biståndsarbete mycket väl handla om människorätt.
  • Föreläsningarna eller föredragen med Biståndsarbete som tema passar bra till olika företag eller organisationer som bedriver verksamhet i utsatta länder. De lämpar sig även väl för dig som är social entreprenör och som själv vill ge dig i kast med former av utvecklingsarbete.