Laddar innehåll ...

Tfn. 031 38 37 000

Få professionella råd av våra begåvade konsulter

Föreläsare om Beteendevetare

En beteendevetare handlar om se hur en eller flera människor beter sig i olika situationer. Det är bra för att då kunna hålla koll på hur människor regerar, eller integrerar i olika situationer för att hålla ett öga på befolkningens hälsa. Arbetet handlar mycket om hälsan, dynamik, och samspel i vårt samhälle.  Boka en föreläsning eller workshop om ämnet Beteendevetare få mer inblick i deras arbete och hur du kan se på samhället.


Om Beteendevetare

  • En beteendevetare är en person som studerar och fokuserar på människans beteende. Psykologi, pedagogik, sociologi, kriminologi och socialantropologi är typiska exempel på beteendevetenskaper.
  • Även om en beteendevetare inte utesluter biologiska aspekter, däribland arv, i människans beteende, är det framför allt människan som en social och kulturell varelse som är föremål för studierna. Hur påverkar t.ex. miljön beteendet hos en individ och finns det något som individer?
  • Föreläsningar eller föredrag med en Beteendevetare täcker ett brett och varierat spektrum av perspektiv. En föreläsning kan handla om allt från barns och ungas sociala samspel i skolmiljöer till hur IT-utvecklingen banar väg för nya former av människomöten.
  • Föreläsningarna eller föredragen kan likaså vinklas till det kriminologiska fältet – vilka samhälleliga faktorer är det som påverkar brottslighet? Hälsa och beteendevetenskap är också två ämnen som ger upphov till intressanta föredrag – hur hänger synen på funktionsnedsättningar och kultur samman?
  • Oavsett om du är verksam inom privat eller offentlig sektor har du, liksom dina medarbetare, stor behållning av en beteendevetares perspektiv.