Laddar innehåll ...

Tfn. 031 38 37 000

Få professionella råd av våra begåvade konsulter

Föreläsare om Barns utveckling

Under det första månaderna i ett barns liv utvecklas de väldigt mycket. De lär sig gå och prata, sitta upp och bli allmänt mer självständiga. Men i vilken takt ska Barns utveckling ske och när vet man att det är dags att söka hjälp. I föreläsningar om ämnet får ni tips hur man stötar utvecklingen och att se till att barnet har möjlighet att utvecklas på rätt sätt. Hör av er till oss så hjälper vi dig hitta rätt talare till just ditt evenemang!


Om Barns utveckling

  • Alla barn utvecklas på sitt eget sätt, men man talar ändå om olika faser som de flesta barn går igenom. Inom pedagogiken diskuteras det ofta hur mycket av barnens utveckling som bör vara naturlig och hur mycket som bör präglas av uppfostran – och i så fall hur.
  • Ibland drabbas barn av utvecklingsbesvär, vilket kan ha många orsaker. Vad gör man när ett barn inte utvecklas normalt, och hur hjälper man då barnet och dess omgivning på bästa möjliga sätt? Går det att förebygga utvecklingsbesvär, och i så fall hur?
  • Föreläsningarna om barns utveckling tittar närmare på dessa frågor och diskussioner. De passar föräldrar, pedagoger, skolor och fritidsverksamheter – alla som på ett eller annat sätt har hand om barn.