Laddar innehåll ...

Tfn. 031 38 37 000

Få professionella råd av våra begåvade konsulter

Föreläsare om Barns tal och språk

Barns tal och språk utvecklas på olika sätt. Det börjar med skrik som kan betyda hunger eller blöjbyte, sen ett dadda-stadie,  senare börjar och kroppsgester formulera vad barnet vill. Hur lång utvecklingsprocessen är skiljer sig från barn till barn och kan därför vara svårt att veta när man bör söka hjälp eller om man bara ska låta det vara. Boka en föreläsning om ämnet och få koll på ämnet och hur man uppmuntrar barn i dess utveckling! 


Om Barns tal och språk

  • Barns tal- och språkutveckling är en mångfacetterad process som börjar i tidig ålder. Så tidigt som vid 3-4 månaders ålder kommunicerar spädbarnen genom olika ljud, t.ex. joller. Ju längre tiden går desto mer snappar de små upp. När de så är runt 5-6 år talar de mera ”vuxet”.
  • Barns tal och språk begränsas inte till tal, det är en fråga om kommunikation på flera plan och rymmer därför elementa av syn, hörsel, motorik etc. Lägg därtill den roll omgivningen spelar för tal- och språkutvecklingen.
  • Föreläsningar eller föredrag om ämnet Barns tal och språk kan handla om allt från de olika stadierna i språkutvecklingen till hur sociala miljöer och socialt samspel påverkar just barns tal och språk.
  • Föreläsningarna eller föredragen med detta tema passar bra till dig och dina medarbetare som möter barn i den dagliga verksamheten. Kanske jobbar ni som pedagoger, specialpedagoger, logopeder, på en förskola, skola eller på en barnavårdscentral.