Laddar innehåll ...

Tfn. 031 38 37 000

Få professionella råd av våra begåvade konsulter

Föreläsare om Autism

Här hittar du föreläsare, föredragshållare och utbildare som kan tala om ämnet autism. Klicka på våra talare för att läsa presentationer och få reda på vilka föreläsningar som erbjuds. Ring gärna till oss på Athenas eller fyll i vårt kontaktformulär för att få mer information om de föreläsare du är intresserad av. Vi fixar förslag på lämpliga talare för just ditt evenemang.


Om Autism

  • Autism är en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning som kan ta sig många olika former och uttryck och variera i allvarlighetsgrad. Kännetecknande för sjukdomen är bl.a. att autisten ofta har stora problem med socialt samspel.
  • Orsaken till varför man får autism är inte helt klargjord, vissa menar dock att det är ärftligt. Man menar också att det är större risk för autism hos pojkar än hos flickor, även om den statistiken möjligtvis kan bero på att man varit bättre på att upptäcka autismen hos just pojkar.
  • Autism kan som sagt påverka det sociala samspelet och orsaka kommunikativa svårigheter. Några autister pratar inte alls, även om vissa av dem ändå kan uttrycka sig i skrift. Typiskt för många autister är också att de tenderar att utveckla särskilda vanor, sysselsättningar med repetitiva inslag.
  • Föredrag om autism tar upp ovanstående fenomen och skapar en bredare bild av autism.