Laddar innehåll ...

Tfn. 031 38 37 000

Få professionella råd av våra begåvade konsulter

Föreläsare om Annorlundaskap

Här hittar du föreläsare, föredragshållare och utbildare som kan tala om ämnet annorlundaskap. Klicka på våra talare för att läsa presentationer och få reda på vilka föreläsningar som erbjuds. Ring gärna till oss på Athenas eller fyll i vårt kontaktformulär för att få mer information om de föreläsare du är intresserad av. Vi fixar förslag på lämpliga talare för just ditt evenemang.


Om Annorlundaskap

  • Annorlundaskap är ett relativt nytt begrepp som beskriver avvikelse från den rådande normen utan att nödvändigtvis behöva innebära ett utanförskap.
  • På senare tid har begreppet ”annorlundaskap” blivit allt vanligare, då det i många fall kan vara mer beskrivande än dikotomer som ”utanförskap” och ”gemenskap”. Annorlundaskap kan handla om skillnader i kultur, etnicitet, funktionsnivå, sexuell läggning, könstillhörighet och mycket mer.
  • Föreläsarna som talar om annorlundaskap har ofta själv erfarenhet av hur det är att av olika orsaker vara annorlunda än majoriteten. Föreläsningarna kan syfta till att lyfta frågor om tolerans, bemötande, integrering och inkludering av olika människor och kan skapa goda förutsättningar för intressanta diskussioner.