Laddar innehåll ...

Tfn. 031 38 37 000

Få professionella råd av våra begåvade konsulter

Föreläsare om Anhörig

Att vara Anhörig till någon innebär ofta att man har någon form av när relation med någon, nära anhörig brukar ofta vara familj eller vårdnadshavare. Vid tuffa situationer är anhöriga väldigt viktigt så att alla personer har chansen att prata vad de har varit med om eller vad som hänt. Boka en föreläsning om ämnet och lär dig allt i hur man blir en bra lyssnare och hur man svarar på bästa sätt eller hur man kan lita på sina anhöriga och öppna upp sig. 


Om Anhörig

  • Att vara anhörig innebär att vara närstående, och uttrycket används typiskt om familj, släkt eller vänner till någon som råkat ut för t.ex. sjukdom, våld eller död. Benämningen används också i situationer som inte är akuta, som att vara närstående till någon som lever med någon form av diagnos, sjukdom eller funktionsnedsättning i vardagen. 
  • Att plötsligt vara anhörig till någon som råkat ut som en allvarlig sjukdom, kommit till skada eller till och med omkommit kan givetvis vara oerhört traumatiskt, och ofta kan anhöriga i liknande situationer ha nytta av krishjälp. Likaså kan anhöriga till dem som lever med någon form av funktionsnedsättning behöva hjälp och kunskap kring hur olika aspekter av situationen kan hanteras. 
  • Föredrag om anhöriga kan tag sig an ämnet från många olika vinklar; hur reagerar man som anhörig, hur agerar man, kan man få hjälp och i så fall var?