Laddar innehåll ...

Tfn. 031 38 37 000

Få professionella råd av våra begåvade konsulter

Föreläsare om Alkoholism

Alkoholism syftar på de som konsumerar alkohol som är en fara för ens hälsa och kanske även samhället. Det är ungefär 15% av Sveriges befolkning som drabbas av ett alkoholberoende. Att konsumera för mycket alkohol kan leda till en rad olika sjukdomar och eventuellt en tidigare död. Boka en föreläsning om ämnet och få koll på tidiga varningstecken och vad man kan göra för att bli av med beroendet eller hur man hjälper någon dom är fast beroende.


Om Alkoholism

  • Hur kommer det sig att vissa människor är alkoholister? Det finns studier som visar att 30 procent av alla människor har gener i sig som gör att de lättare utvecklar alkoholism än andra.
  • Hur hanterar du alkoholism och hur skulle du reagera om en familjemedlem eller nära vän plötsligt började dricka lite för mycket?
  • Föreläsningar med Alkohol och alkoholism som ämne innehåller såväl personliga berättelser som handfasta redskap som hjälper dig att hantera alkoholproblematik. Föreläsningarna kan vara inspirerande för både dig som är drabbad och familjemedlem till en alkoholmissbrukare.
  • En föreläsning om Alkohol och alkoholism, t.ex. på en skola, kan förebygga osunda dryckesvanor bland ungdomar genom att de får information om vad som händer i kroppen när de dricker alkohol.