Laddar innehåll ...

Föreläsare om ADHD

Behöver du en föreläsare, föredragshållare eller utbildare som kan tala om ämnet ADHD? Här hittar du allt till just den prisklass som passar dig eller ditt evenemang. Klicka på våra talare för att läsa presentationer och få reda på vilka föreläsningar som erbjuds. Ring gärna till oss på Athenas eller fyll i vårt kontaktformulär för att få mer information om de föreläsare du är intresserad av.

  • Adhd är förkortningen på den neuropsykiatriska funktionsnedsättningen Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder. Att ha adhd kan innebära att man har svårt för att koncentrera sig och rikta uppmärksamhet mot något eller någon längre stunder. Ofta gör man också saker utan att tänka efter först. Barn som vuxna och kvinnor som män kan ha diagnosen.
  • Den som har adhd kan likaså uppleva sociala svårigheter, vara trött, hyperaktiv eller ha svårt att komma igång med uppgifter. Som med andra neuropsykiatriska funktionsnedsättningar spelar olika situationer och sammanhang roll för hur den med adhd påverkas och känner sig. Det är därför det är viktigt att omgivningen visar förståelse och har kunskap om diagnosen.
  • Föreläsningar eller föredrag om ämnet adhd kan handla om allt från den senaste forskningen om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och adhd till hur det är att leva med diagnosen. De kan även ge såväl pedagoger som specialpedagoger nya perspektiv och redskap att använda i skolverksamheter.
  • Föreläsningarna eller föredragen med adhd som tema lämpar sig väl när du vill ge dina medarbetare verktyg till att bemöta människor med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och adhd på ett proffsigt och lyhört sätt. Ökad kunskap skapar förutsättningar för en bättre skol- eller arbetsmiljö för den som har diagnosen. Framför allt skolor men även närstående, företag, sjukvården etc. har stor nytta av en föreläsning om adhd.